Home » Coaching info » Werkwijze Bedrijven

Holistische CoachingWerkwijze Bedrijven & Organisaties

Als u voor een werknemer een interventie zoekt neem dan contact met mij op.
Dat kan zowel via de e-mail
als telefonisch via nummer 06 18 44 18 63

1

Overleg met uw werknemer

Als leidinggevende bespreekt u met uw werknemer of hij/zij openstaat voor een individueel coaching traject. Als dat zo is dan neem ik contact op met de werknemer voor een intake gesprek.

2

Intakegesprek

Tijdens een intake gesprek met de werknemer maken we kennis met elkaar. Gezamelijk bepalen we de doelen. Als ik denk dat ik iets voor de werknemer kan betekenen en als er wederzijds vertrouwen is kan ik een coachingstraject op maat maken.

3

Inschatting Coaching traject

Op basis van het intakegesprek en doelen van de werknemer omschrijf ik voor de werkgever hoe het coachings traject eruit zal zien. In de offerte is opgenomen welke coachingsvormen we gaan toepassen en een inschatting van het aantal benodigde sessies en de kosten. Na akkoord op de offerte kan het traject met de werknemer van start gaan.

4

Maatwerk

Een coachings traject is altijd op maat gemaakt en afgestemd op wensen en doelen van werknemer en werkgever. Het doel is om duurzame gedragsverandering te realiseren. Afspraken voor de contactmomenten worden met de werknemer overlegd.

5

Terugkoppeling

Tussentijds en aan het eind van het traject koppel ik terug hoe het gaat. Graag ontvang ik dan ook feedback van de werknemer.

Werkgever kan mij ook altijd tussentijds benaderen voor vragen, wensen en terugkoppeling.

Ik hou van open, eerlijk, laagdrempelig en prettig contact en stel me zo flexibel mogelijk op. Dit maakt samenwerking prettig én effectief.

Coaching voor Bedrijven & Organisaties Financiële Regelingen

Outplacement – Transitievergoeding

Een goede werkgever zal ter compensatie van het ontslag vaak een outplacementbudget aanbieden. Dat geld mag je dus ook investeren in je persoonlijke ontwikkeling. 

Aanpassingen transitievergoeding in 2020 

In 2020 is de transitievergoeding verruimd op basis van de  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Werknemers hebben voortaan bij ontslag vanaf dag één recht op een transitievergoeding. In de nieuwe regeling hebben alle werknemers, ook bij tijdelijk dienstverbanden, recht op een transitievergoeding. Verder is de maximale transitievergoeding aangepast.

Persoonlijke Ontwikkelingbudget werknemers

Zowel werkenden als niet werkenden kunnen een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dit inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Het doel is dat meer mensen zich gaan ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij, en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen.

Vergoeding vanuit CAO

In veel cao’s is een regeling voor een  Persoonlijk Ontwikkelingsbudget uitgewerkt. 

Andere financiële middelen zijn:

Preventie ziekteverzuim
Re-integratie – Mobiliteitsregelingen
Opleiding – scholing – training
50 plus Personeelsbeleid
Individueel Loopbaanbudget voor ambtenaren
Persoonlijk Opleidingsbudget werknemers

Regelingen voor vergoedingen en subsidies kunnen wijzigingen, waardoor informatie wellicht niet meer actueel is. Het is de verantwoordelijk van de klant/ werkgever om navraag te doen naar mogelijke budgetten, regelingen, vergoedingen en subsidies.