Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coaching en Workshops

FACTURATIE & ANNULEREN

Particuliere coaching

 • Afzeggen van een coaching sessie dient minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te gebeuren, anders wordt de sessie/ training alsnog gefactureerd
 • Alle coaching is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Losse sessies betaal je na afloop en binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur.
 • Restitutie van geld is niet mogelijk. Overleg is altijd mogelijk.

Coaching voor Bedrijven & Organisaties

 • Coaching trajecten die door bedrijven worden afgenomen dienen in de 1e maand van een traject betaald
  te worden en binnen de gestelde betalingstermijn.
 • Als een coachingstraject langer dan de geschatte tijd duurt door het regelmatig uitstellen van contactmomenten door werknemer of -gever, geldt dat trajecturen tot maximaal 6 maanden na geschatte eindtijd afgenomen moeten
  zijn, daarna vervallen de trajecturen.

Workshops

 • Workshops dienen voor aanvang, direct bij aanmelding betaald te worden.
 • Workshops zijn wel overdraagbaar als je dit minimaal één dag voor aanvang persoonlijk aan Sprankels
  communiceert en dit akkoord wordt bevonden.
 • Workshops zijn wel overdraagbaar als je dit minimaal één dag voor aanvang persoonlijk aan Sprankels
  communiceert en dit akkoord wordt bevonden.

Overige

Sprankels kan genoodzaakt zijn een workshop of coaching sessie af te zeggen en/of uit te stellen, vanwege omstandigheden, zoals té weinig aanmeldingen, weersomstandigheden, ziekte, persoonlijke omstandigheden, locatie restricties etc. Dit wordt z.s.m. met de deelnemer(s) gecommuniceerd. Een nieuwe datum zal z.s.m. bekend gemaakt worden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in goed overleg.

Deelname aan coaching, workshops en lessen is volledig op eigen risico. Sprankels kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers.

Sprankels is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eigendommen van de deelnemers. Neem liever geen waardevolle spullen mee naar sessies, workshops en lessen.

Als deelnemer en/of aanvrager van een traject, workshop of les is het jouw verantwoordelijkheid om helder en transparant te communiceren en informeren over blessures en overige belangrijke (voor de coaching) informatie. Bij twijfel altijd een arts raadplegen of deelname verantwoordelijkheid is. Sprankels kan hier geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.

Algemene voorwaarden yogalessen

Yogalessen neem je af per periode. Een periode bestaat meestal uit 10 lessen die je van te voren betaalt.
Stroom je in een lopende periode in dan betaal je voor de resterende lessen van die periode.
Yogalessen worden het hele jaar door gegeven m.u.v. feestdagen en vakantiedagen. De exacte lesdata van een periode worden voor aanvang per app, mail of mondeling bekend gemaakt.

Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden een les niet door kan gaan. Je houdt deze les dan tegoed. Er wordt of worden dan meerdere alternatieven geboden waarop je de les alsnog kunt volgen. Kun je niet, dan krijg je een opgenomen les gemaild om zelf te doen. 

In geval van ziekte of verhindering van de docent kan een invaller ingezet worden. Een invaller kan een ander type yogales geven dan je gewend bent.
Betaling dient voor ingang van een nieuwe lesperiode te worden voldaan. Stroom je tijdens een lopend kwartaal in, dan betaal je direct het resterende bedrag van het lopende termijn.
Als je een keer niet kunt komen, dan kun je binnen hetzelfde kwartaal de les inhalen op een van de locaties. Je mag per kwartaal ook 2x iemand anders in jouw plaats laten gaan als je niet kunt. Dit kan alleen als je het van tevoren meldt. Ik kan je ook opgenomen online lessen mailen als alternatief. Verder zijn alle lessen en trainingen persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Wel kan overlegd worden om de lessen/trainingen die betaald zijn maar niet gevolgd kunnen worden vanwege medische redenen op een later moment in te halen.
Voor yogalessen geldt dat het kan gebeuren dat de locatie niet beschikbaar is. De les zal vervallen of als alternatief buiten yoga worden geven. Als dit aan de orde is wordt het van tevoren gecommuniceerd.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. JouwVitaliteitcoach kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers.

Sprankels is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eigendommen van de deelnemers. Neem liever geen waardevolle spullen mee naar trainingen en lessen.